Motie ingediend bij de interpellatie-Van der Plas inzake het niet voldoen aan het informatieverzoek om de Impact Assessment Natuurherstelverordening naar de Kamer te sturen

Plenaire vergadering 5 maart 2024

Motie van de leden Van der Plas en Hertzberger over in de Raad van Ministers tegen de Natuurherstelverordening stemmen en een blokkerende minderheid zoeken ter ondersteuning

Besluit: Aangenomen (99-46).

36508-1
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 1 andere