Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Plenaire vergadering 5 maart 2024

Motie van het lid Bikker c.s. over ook voor het wietexperiment in Amsterdam-Oost het ingezetenencriterium hanteren

Besluit: Aangehouden.

36279-10
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 3 anderen

Motie van het lid Bikker c.s. over opvolging geven aan de adviezen van de politie en het Openbaar Ministerie gedurende het wietexperiment

Besluit: Overgenomen.

36279-11
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 4 anderen

Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over strenge handhaving van de artikelen waar lokaal beleid de handhaving van het experiment bepaalt

Besluit: Aangenomen.

36279-12
Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk
Kamerlid, SGP
+ 2 anderen

Motie van het lid Diederik van Dijk over besluiten dat de Wet gesloten coffeeshopketen ingetrokken dient te worden

Besluit: Verworpen.

36279-13
Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Claassen over het on hold zetten van het gehele experiment gesloten coffeeshopketen

Besluit: Verworpen.

36279-14
Indiener R.A.B. Claassen
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Daniëlle Jansen en Bikker over per deelnemer monitoren in hoeverre tijdens het experiment sprake is van een toename van cannabisgebruik door jongeren onder de 24 jaar

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

36279-15
Indiener D.E.M. (Daniëlle) Jansen
Kamerlid, NSC
+ 1 andere

Motie van de leden Michon-Derkzen en Bikker over een periodieke Bibob-toets en een richtlijn voor ingelote telers

Besluit: Aangenomen.

36279-16
Indiener I.J.M. Michon-Derkzen
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Mutluer over onderzoeken waar alle toegelaten telers nu staan en of zij binnen negen maanden gereed kunnen zijn om te produceren

Besluit: Aangenomen.

36279-17
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Mutluer over het introduceren van een ingebruiknameplicht van negen maanden voor de geselecteerde telers

Besluit: Aangenomen.

36279-18
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, GroenLinks-PvdA