Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nieuwe maatregelen netcongestie

Plenaire vergadering 5 maart 2024

Motie van het lid Postma over bij huishoudens expliciet toestemming laten vragen voor het aansturen van apparaten en het gebruik van de data daarvan

Besluit: Aangenomen.

29023-473
Indiener W.L. Postma
Kamerlid, NSC

Motie van het lid Kops over uitsluiten dat de netbeheerder bij huishoudens achter de voordeur komt ter regulering van hun elektriciteitsverbruik

Besluit: Aangenomen.

29023-475
Indiener A. Kops
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Kops over colleges van burgemeester en wethouders stimuleren om gebruik te maken van hun bevoegdheid om af te wijken van de bouw van aardgasvrije woningen

Besluit: Verworpen.

29023-476
Indiener A. Kops
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Vermeer over maatregelen treffen die de nieuwbouw van windmolen- en zonneparken per direct opschorten tot de problemen op het stroomnetwerk zijn opgelost

Besluit: Verworpen.

29023-477
Indiener H. Vermeer
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Vermeer over spreken met TenneT om de provincies de noodzakelijke experimenteerruimte te geven om Smart Energy Hubs tegen netcongestie te realiseren

Besluit: Aangenomen.

29023-478
Indiener H. Vermeer
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Erkens over met de ACM in gesprek gaan over het verlagen van nettarieven voor elektrolyse en batterijopslag

Besluit: Aangenomen.

29023-479
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Erkens over zorgen dat netbeheerders meer informatie beschikbaar stellen over de beschikbare aansluitcapaciteit

Besluit: Aangenomen.

29023-480
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Grinwis c.s. over in gesprek gaan met netbeheerders en waterschappen over uitsluiting van de verplichte aansluit- en transportovereenkomst bij calamiteiten

Besluit: Aangenomen.

29023-481
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Kröger over onderzoeken hoe tariefdifferentiatie op basis van de belasting van het net door het gebruik vormgegeven kan worden

Besluit: Aangenomen.

29023-482
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Kröger over sturing op netbeheerders ter bevordering van flexibel gebruik van het net

Besluit: Aangenomen.

29023-483
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Kröger over bewerkstelligen dat netbeheerders al het nodige doen om oplossingen mogelijk te maken die flexibel gebruik van het net bevorderen

Besluit: Aangenomen.

29023-484
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Gewijzigde motie van het lid Postma over monitoren welke voorwaarden, prijzen, kortingen en subsidies in onze buurlanden gelden qua aansluiting op het elektriciteitsnet (t.v.v. 29023-474)

Besluit: Aangenomen.

29023-486
Indiener W.L. Postma
Kamerlid, NSC