Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mkb: ondernemen & bedrijfsfinanciering

Plenaire vergadering 5 maart 2024

Motie van de leden White en Tjeerd de Groot over een plan van aanpak om gevolg te geven aan de aanbevelingen in de "Stand van de RVO"

Besluit: Aangenomen.

32637-601
Indiener R.J. White
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden White en Tjeerd de Groot over in kaart brengen welke sectoren achterblijven in verduurzaming en hoe deze kunnen worden aangespoord sneller te verduurzamen

Besluit: Aangenomen.

32637-602
Indiener R.J. White
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid White over rapporteren over het gebruik van verduurzamingsmaatregelen door het mkb en hoe de toegankelijkheid daartoe kan worden verbeterd

Besluit: Aangenomen.

32637-603
Indiener R.J. White
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Grinwis c.s. over in nieuwe wetsvoorstellen altijd aandacht besteden aan de mogelijkheid voor vrijstellingen of een lichter regime voor micro- en/of kleinbedrijven

Besluit: Aangenomen.

32637-605
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Grinwis c.s. over erop aandringen dat gemeenten de vergunningsduur ambulante handel goed en met actuele gegevens onderbouwen

Besluit: Aangenomen.

32637-606
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over in de bedrijfseffectentoets het uitgangspunt opnemen dat wettelijke verplichtingen ook voor kleine mkb-ondernemingen werkbaar en uitvoerbaar moeten zijn

Besluit: Aangenomen.

32637-607
Indiener I. (Inge) van Dijk
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over ernaar streven dat de mkb-financieringshub in 2024 operationeel is

Besluit: Aangenomen.

32637-608
Indiener I. (Inge) van Dijk
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van het lid Flach c.s. over het Adviescollege toetsing regeldruk vragen een verkenning uit te voeren naar EU-regelgeving die mogelijk veel regeldruk met zich meebrengt voor het Nederlandse mkb

Besluit: Aangenomen.

32637-609
Indiener A.J. Flach
Kamerlid, SGP
+ 4 anderen

Motie van het lid Flach c.s. over regeldrukgevolgen als expliciet aandachtspunt bij beleidsevaluaties opnemen in de Regeling periodiek evaluatieonderzoek

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

32637-610
Indiener A.J. Flach
Kamerlid, SGP
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van de leden Grinwis en Flach over bezien of het grensbedrag voor werkzaamheden die het CBS kan uitvoeren voor derden kan worden verhoogd naar € 33.000 (t.v.v. 32637-604)

Besluit: Aangenomen.

32637-611
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere