Moties ingediend bij het debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen

Plenaire vergadering 5 maart 2024

Motie van het lid Dijk over een masterplan uitwerken waarmee publieke diensten weer publiek georganiseerd kunnen worden

Besluit: Verworpen.

29023-462
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Dijk over het aanbesteden van het openbaar vervoer niet meer wettelijk verplicht stellen

Besluit: Verworpen.

29023-463
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Dijk over het aanbesteden van zorg niet meer wettelijk verplicht stellen

Besluit: Aangenomen.

29023-464
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Dijk over instemmingsrecht invoeren voor huurders bij sloop en verkoop van de woning waarin zij leven

Besluit: Verworpen.

29023-465
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Dijk over gemeenten, personeel en patiënten instemmingsrecht geven bij fusies en sluitingen van ziekenhuizen

Besluit: Aangenomen.

29023-466
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Dijk over het Tijdelijk Noodfonds Energie publiek uitvoeren

Besluit: Verworpen.

29023-467
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Kröger over in kaart brengen hoe coöperaties verder aangejaagd kunnen worden om een belangrijke rol te spelen in sectoren met een publiek belang

Besluit: Verworpen.

29023-468
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van de leden Kröger en Dijk over obstakels voor het oprichten van lokale energiebedrijven in kaart brengen

Besluit: Verworpen.

29023-469
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Kröger over nog dit jaar ervoor zorgen dat de warmtetarieven gebaseerd zijn op reële kosten

Besluit: Aangehouden.

29023-470
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Bikker c.s. over de WRR vragen om voor een aantal grootschalige transities opnieuw het publieke belang te definiëren

Besluit: Aangenomen.

29023-471
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 6 anderen

Motie van het lid Sneller over met universiteiten en bedrijfsleven een voorstel uitwerken voor een rentmeestervennootschapsbedrijfsmodel

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

29023-472
Indiener J.C. Sneller
Kamerlid, D66