Moties ingediend bij het dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering bij het ministerie van Algemene Zaken

Plenaire vergadering 27 februari 2024

Motie van het lid Palmen over binnen vier weken een volwaardig archief van de chatberichten van de minister-president opleveren

Besluit: Aangenomen.

36410-III-9
Indiener S.T.P.H. Palmen
Kamerlid, NSC

Motie van het lid Palmen over een wezenlijke sanctiebepaling indien overheidsinstanties niet voldoen aan de wettelijke eisen voor archiefbeheer

36410-III-10
Indiener S.T.P.H. Palmen
Kamerlid, NSC

Motie van het lid Palmen over de mogelijkheid verkennen om een chatapplicatie te ontwikkelen voor ministers en ambtenaren voor zakelijk gebruik

Besluit: Aangenomen.

36410-III-11
Indiener S.T.P.H. Palmen
Kamerlid, NSC

Motie van het lid Ergin over vaart zetten achter de implementatie van de aanbevelingen van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Besluit: Verworpen.

36410-III-12
Indiener D.A. Ergin
Kamerlid, DENK