Moties ingediend bij het debat over oversterfte

Plenaire vergadering 27 februari 2024

Motie van het lid Joseph c.s. over datasets en analyses van het CBS over oversterfte langer toegankelijk houden voor wetenschappelijk vervolgonderzoek

Besluit: Aangenomen.

25295-2156
Indiener A.S. Joseph
Kamerlid, NSC
+ 4 anderen

Motie van het lid Joseph c.s. over een onafhankelijk en integraal wetenschappelijk onderzoek naar de redenen en oorzaken van oversterfte sinds 2020

Besluit: Aangenomen.

25295-2157
Indiener A.S. Joseph
Kamerlid, NSC
+ 5 anderen

Motie van de leden Agema en Van der Plas over de coronastrategie betrekken bij de opheldering van de aanhoudende oversterfte

Besluit: Aangenomen.

25295-2158
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Dijk over structureel investeren in preventie in wijken met een lage sociaal-economische status

Besluit: Verworpen.

25295-2159
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Dijk over alle wetsvoorstellen en beleidsmaatregelen toetsen op het effect op sociaal-economische gezondheidsverschillen

Besluit: Verworpen.

25295-2160
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Tielen c.s. over komen tot protocollen die gegevensuitwisseling sneller en makkelijker mogelijk maken

Besluit: Aangenomen.

25295-2161
Indiener J.Z.C.M. Tielen
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van de leden Tielen en Joseph over het samen met het RIVM veilig beschikbaar maken van actuele vaccinatiegegevens

Besluit: Aangenomen.

25295-2162
Indiener J.Z.C.M. Tielen
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Tielen c.s. over de ontsluiting van vaccinatiegegevens in één centraal overzicht versnellen

Besluit: Aangenomen.

25295-2163
Indiener J.Z.C.M. Tielen
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van het lid Diederik van Dijk over scenario's om de financiering van onderzoek naar dementie te vergroten

Besluit: Aangenomen.

25295-2164
Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Van Meijeren over een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de lage geboortecijfers in 2022 en 2023

Besluit: Verworpen.

25295-2165
Indiener G.F.C. van Meijeren
Kamerlid, FVD