Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2024

Plenaire vergadering 27 februari 2024

Aanbieding ter besluitvorming de lijst van prioritaire voorstellen uit het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2024

Besluit: Rondgezonden en gepubliceerd.

22112-3890
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks-PvdA