Moties ingediend bij het tweeminutendebat Twee onderzoeksrapporten op het gebied van transgenderzorg

Plenaire vergadering 27 februari 2024

Motie van het lid Tielen over bredere zorgprotocollen voor transgenderzorg aan jongeren

Besluit: Aangenomen.

31016-366
Indiener J.Z.C.M. Tielen
Kamerlid, VVD

Motie van de leden Diederik van Dijk en Bikker over nauwe betrokkenheid van zorgverzekeraars bij de herziening van de kwaliteitsstandaard Transgenderzorg Somatisch

Besluit: Verworpen.

31016-367
Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van de leden Diederik van Dijk en Bikker over bij de doorontwikkeling van het kwaliteitskader nadrukkelijk rekenschap geven van de terughoudende benadering in het buitenland ten aanzien van puberteitsremmers

Besluit: Verworpen.

31016-368
Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van het lid Hertzberger over gegevens verzamelen om inzicht te krijgen in het aantal diagnoses en behandelingen

31016-369
Indiener R.Y. Hertzberger
Kamerlid, NSC

Motie van het lid Hertzberger over een onderzoek naar de fysieke en mentale gezondheidsuitkomsten na behandeling met de "Dutch protocol"-methodiek

Besluit: Aangenomen.

31016-370
Indiener R.Y. Hertzberger
Kamerlid, NSC