Hoofdelijke stemming over: motie ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur

Plenaire vergadering 27 februari 2024

Tweede nader gewijzigde motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat er werk moet worden gemaakt van een centrumrechts kabinet (t.v.v. 36471-30)

Besluit: Aangenomen (74-69)

36471-31
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21