Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024

Plenaire vergadering 15 februari 2024

Motie van de leden De Roon en Wilders over de Nederlandse ambassade in Israël verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem

Besluit: Verworpen.

36410-V-43
Indiener R. de Roon
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid De Roon over een plan om de exportcontroles naar Iran op te voeren

Besluit: Aangenomen.

36410-V-44
Indiener R. de Roon
Kamerlid, PVV

Motie van het lid De Roon over een gepast aantal Marokkaanse diplomaten uitzetten

Besluit: Verworpen.

36410-V-45
Indiener R. de Roon
Kamerlid, PVV

Motie van het lid De Roon over disciplinaire maatregelen nemen tegen protesterende ambtenaren van Buitenlandse Zaken

Besluit: Verworpen.

36410-V-46
Indiener R. de Roon
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Brekelmans c.s. over binnen de NAVO een dialoog tussen de VS en Europa aanjagen over hoe Europese landen geleidelijk meer strategische militaire capaciteiten kunnen ontwikkelen en overnemen

Besluit: Aangenomen.

36410-V-47
Indiener R.P. Brekelmans
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van de leden Brekelmans en Veldkamp over het inrichten van een geopolitieke raad

Besluit: Aangenomen.

36410-V-48
Indiener R.P. Brekelmans
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Brekelmans c.s. over jaarlijks een migratierapportage opstellen

Besluit: Aangenomen.

36410-V-49
Indiener R.P. Brekelmans
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van het lid Brekelmans c.s. over een betrouwbare partner blijven binnen het F-35-programma en toekomstige internationale defensiesamenwerking

Besluit: Aangenomen.

36410-V-50
Indiener R.P. Brekelmans
Kamerlid, VVD
+ 5 anderen

Motie van de leden Piri en Veldkamp over de versterking van de Nederlandse diplomatieke slagkracht middels het postennetwerk

Besluit: Aangenomen.

36410-V-51
Indiener K.P. Piri
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Piri c.s. over een sanctiepakket in EU-verband voor het geval dat premier Netanyahu zijn plannen tot grootscheeps militair optreden in Rafah doorzet

Besluit: Verworpen.

36410-V-52
Indiener K.P. Piri
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 4 anderen

Motie van de leden Piri en Boswijk over op EU-niveau pleiten voor gerichte sancties tegen organisaties en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de stichting en uitbreiding van illegale nederzettingen en outposts

Besluit: Verworpen.

36410-V-53
Indiener K.P. Piri
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Piri c.s. over ook in 2024 minstens 50 studiebeurzen beschikbaar stellen voor Belarussische studenten

Besluit: Aangenomen.

36410-V-54
Indiener K.P. Piri
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 6 anderen

Motie van de leden Paternotte en Piri over de koppeling maken tussen diplomatieke toenadering op Europees niveau en de uitvoering van de EHRM-besluiten inzake de vrijlating van Osman Kavala en Selahattin Demirtas

Besluit: Aangenomen.

36410-V-55
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Paternotte en Boswijk over een inreisverbod voor kolonisten die aantoonbaar geweld hebben gepleegd of verheerlijkt

Besluit: Aangenomen.

36410-V-56
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Paternotte en Brekelmans over aanvullende maatregelen om de destabiliserende rol van Iran in het Midden-Oosten aan te pakken

Besluit: Aangenomen.

36410-V-57
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Boswijk over pleiten voor een ambitieus Europees defensie-industriebeleid en dit beleggen bij één verantwoordelijke Eurocommissaris

Besluit: Aangenomen.

36410-V-58
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoek doen naar de opzet van een democratiefonds

Besluit: Aangenomen.

36410-V-59
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen

Motie van het lid Boswijk c.s. over een Kamerbrief over de situatie in Oost-Congo en een EU-vertegenwoordiger aanstellen voor de Grote Merenregio

Besluit: Aangenomen.

36410-V-60
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van het lid Tuinman c.s. over via internationale wegen zoals de VN pleiten voor een diversificatie van hulporganisaties in Gaza

Besluit: Verworpen.

36410-V-61
Indiener G.P. Tuinman
Kamerlid, BBB
+ 2 anderen

Motie van het lid Ceder c.s. over bij de Nigeriaanse regering pleiten voor afschaffing van de doodstraf op blasfemie

Besluit: Aangenomen.

36410-V-63
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Ceder c.s. over er bij de Nigeriaanse regering op aandringen dat zij haar burgers beter beschermt tegen aanvallen van gewapende bendes en terreurgroepen

Besluit: Aangenomen.

36410-V-64
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Dobbe c.s. over de bevroren Russische tegoeden inzetten voor de wederopbouw van Oekraïne en het onder druk zetten van Rusland om de agressie te staken

Besluit: Aangenomen.

36410-V-65
Indiener S.E.M. Dobbe
Kamerlid, SP
+ 5 anderen

Motie van het lid Dobbe c.s. over landen aanspreken op ernstige vrouwenrechtenschendingen en met name feller stelling nemen tegen Saudi-Arabië

Besluit: Aangenomen.

36410-V-66
Indiener S.E.M. Dobbe
Kamerlid, SP
+ 4 anderen

Motie van het lid Dobbe c.s. over openlijk het standpunt verkondigen dat er een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza moet komen

Besluit: Verworpen.

36410-V-67
Indiener S.E.M. Dobbe
Kamerlid, SP
+ 4 anderen

Motie van het lid Van Baarle c.s. over de Palestijnse Staat erkennen

Besluit: Verworpen.

36410-V-68
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 3 anderen

Motie van het lid Van Baarle c.s. over bevorderen dat in Europees verband gezamenlijk wordt opgetrokken om Europese staatsburgers in Gaza zo snel mogelijk terug te halen

Besluit: Aangenomen.

36410-V-69
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Baarle c.s. over nationale sancties instellen tegen degenen die leidinggeven of deelnemen aan bepaalde acties zoals het plegen van terroristische activiteiten op de Westelijke Jordaanoever

Besluit: Verworpen.

36410-V-70
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 2 anderen

Motie van de leden Van Baarle en Piri over een sanctiepakket niet uitsluiten als premier Netanyahu zijn plannen voor een grondoffensief in Rafah doorzet

Besluit: Aangenomen.

36410-V-71
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van de leden Van Baarle en Dobbe over niet in cassatie gaan tegen het rechterlijk bevel om de levering van F-35-onderdelen te staken

Besluit: Verworpen.

36410-V-72
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van de leden Dassen en Van der Lee over per jaar 50 journalisten in acuut levensgevaar, plus hun familieleden, bescherming bieden door noodvisa voor een verblijfsduur van zes maanden of langer af te geven

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

36410-V-73
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt
+ 1 andere

Motie van het lid Dassen over in Europees verband pleiten voor de ontwikkeling van een wholesale-variant van de digitale euro

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

36410-V-74
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt

Gewijzigde motie van het lid Tuinman c.s. over samen met andere westerse VN-lidstaten pleiten voor het tegengaan van antisemitisme in Gaza en educatiemethoden van UNRWA-medewerkers meenemen in het VN-onderzoek naar terrorisme (t.v.v. 36410-V-62)

Besluit: Aangenomen.

36410-V-77
Indiener G.P. Tuinman
Kamerlid, BBB
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van het lid Dassen c.s. over sancties opleggen aan Israëlische kolonisten die zich schuldig maken aan misdaden op de Westelijke Jordaanoever, en een Europese coalition of the willing vormen (t.v.v. 36410-V-75)

Besluit: Aangenomen.

36410-V-78
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt
+ 3 anderen