Moties ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur

Plenaire vergadering 14 februari 2024

Motie van het lid Wilders over het aanwijzen van de heer K. Putters als informateur met als opdracht de mogelijkheden te onderzoeken voor een vruchtbare politieke samenwerking die recht doet aan de verkiezingsuitslag en deze opdracht binnen vier weken af te ronden

Besluit: Aangenomen.

36471-22
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Dijk over de regering opdragen met een voorstel te komen om het koopkrachtverlies van de laagste inkomens te herstellen

Besluit: Verworpen.

36471-23
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Dijk over uitspreken dat bestaanszekerheid expliciet moet worden betrokken bij de komende informatieronde

Besluit: Verworpen.

36471-24
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Dijk over uitspreken extra geld te willen investeren in volkshuisvesting en dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2024

Besluit: Verworpen.

36471-25
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Dijk over zo snel mogelijk een miljonairsbelasting invoeren en dit onderdeel laten zijn van het nieuwe regeerakkoord

Besluit: Verworpen.

36471-26
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Gewijzigde motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat er werk moet worden gemaakt van een rechts kabinet t.v.v. 36471-27

Besluit: Aangehouden.

36471-28
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21