Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2024 (Incidentele suppletoire begroting inzake Oekraïne Faciliteit) (36499)

Plenaire vergadering 15 februari 2024

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2024 (Incidentele suppletoire begroting inzake Oekraïne Faciliteit)

Besluit: Aangenomen.

36499
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën