Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024 (36410-XIV)

Plenaire vergadering 15 februari 2024

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV
Indiener P. Adema
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 7 over middelen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-15
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 5 anderen

Amendement van het lid Flach over middelen voor waterputten als bluswatervoorziening

Besluit: Verworpen.

36410-XIV-24
Indiener A.J. Flach
Kamerlid, SGP

Amendement van het lid Tjeerd de Groot over middelen voor de verhoging van het EIP-subsidieplafond

Besluit: Verworpen.

36410-XIV-25
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66

Amendement van het lid Flach over extra middelen voor de ecoregeling

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-27
Indiener A.J. Flach
Kamerlid, SGP

Amendement van het lid Bromet c.s. ter vervanging van nr. 29 over middelen voor kruidenmixen voor de verrijking van grasland

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-30
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 2 anderen

Amendement van het lid Vedder c.s. ter vervanging van nr. 28 over middelen voor de regeling Vestigingssteun jonge landbouwers

Besluit: Aangenomen.

36410-XIV-31
Indiener E.C. Vedder
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Amendement van het lid Omtzigt over een reductie op voorlichters bij de rijksoverheid

Besluit: Ingetrokken.

36410-XIV-78
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, NSC