Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2024 (36410-K)

Plenaire vergadering 15 februari 2024

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2024

Besluit: Aangenomen.

36410-K
Indiener K.H. Ollongren
minister van Defensie