Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (36410-VIII)

Plenaire vergadering 15 februari 2024

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII
Indiener R.H. Dijkgraaf
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Sneller en Paternotte ter vervanging van nr. 13 over middelen voor het initiatief Persveilig

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-38
Indiener J.C. Sneller
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Amendement van de leden Paternotte en Beckerman over het bij amvb verhogen van de normbedragen studiefinanciering voor het studiejaar 2024/25 en de hoogte van de basisbeurs te handhaven

Besluit: Verworpen.

36410-VIII-41
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Amendement van het lid De Hoop c.s. 36410-VIII nr. 44 over duurzaam investeren in een bachelor Fries

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-44
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 8 anderen

Amendement van de leden Krul en Stoffer over middelen voor een project inzake leesbevordering

Besluit: Verworpen.

36410-VIII-47
Indiener H.M. Krul
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Amendement van het lid Krul over middelen voor het versterken van de beheersing van onze buurtalen

Besluit: Verworpen.

36410-VIII-48
Indiener H.M. Krul
Kamerlid, CDA

Amendement van de leden Krul en Stoffer over middelen voor de bestaande ouderorganisaties

Besluit: Verworpen.

36410-VIII-49
Indiener H.M. Krul
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Amendement van de leden Krul en Stoffer ter vervanging van nr. 46 over middelen voor een Parent Teacher Association

Besluit: Verworpen.

36410-VIII-51
Indiener H.M. Krul
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Amendement van het lid Soepboer c.s. ter vervanging van nr. 52 over een practoraat Fries

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-54
Indiener A.J. Soepboer
Kamerlid, NSC
+ 7 anderen

Amendement van het lid Ceder c.s. ter vervanging van nr. 53 over ondersteuning bij het bespreekbaar maken van gevoelige maatschappelijke thema’s

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-66
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 55 over een overbruggingsregeling voor de tegemoetkoming in de reiskosten

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-101
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 9 anderen

Amendement van het lid Omtzigt over een reductie op voorlichters bij de rijksoverheid

Besluit: Ingetrokken.

36410-VIII-110
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, NSC

Gewijzigd amendement van het lid Martens-America ter vervanging van nr. 45 over een capaciteitsfixus op trajecten binnen een opleiding

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-112
Indiener C. Martens-America
Kamerlid, VVD