Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2024 (36410-IIB)

Plenaire vergadering 15 februari 2024

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2024

Besluit: Aangenomen.

36410-IIB
Indiener H.M. de Jonge
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties