Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2024 (36410-I)

Plenaire vergadering 15 februari 2024

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2024

Besluit: Aangenomen.

36410-I
Indiener M. Rutte
minister van Algemene Zaken