Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Sport en Bewegen

Plenaire vergadering 15 februari 2024

Motie van de leden Mohandis en Van Nispen over met een plan komen om zwembaden in publieke handen te houden

Besluit: Aangenomen.

36410-XVI-116
Indiener M. Mohandis
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Mohandis en Van Nispen over onderzoek doen naar een zwembadfonds van Rijk en gemeenten voor publieke zwembaden

Besluit: Aangenomen.

36410-XVI-117
Indiener M. Mohandis
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Mohandis over alle gemeenten zwemlessen laten aanbieden aan kinderen uit huishoudens met een lager inkomen

Besluit: Aangenomen.

36410-XVI-118
Indiener M. Mohandis
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Paulusma over in Europees verband regels voor transfers met Rusland opstellen voor alle voetbalclubs

Besluit: Verworpen.

36410-XVI-119
Indiener W. Paulusma
Kamerlid, D66

Motie van het lid Paulusma over geen kabinetsafvaardiging sturen naar het WK 2034 indien Saudi-Arabiƫ geen significante verbetering vertoont

Besluit: Aangenomen.

36410-XVI-120
Indiener W. Paulusma
Kamerlid, D66

Motie van het lid Olger van Dijk c.s. over onderzoek naar een revolverend fonds voor verduurzaming en toegankelijkheid van sportaccommodaties

Besluit: Aangenomen.

36410-XVI-121
Indiener O.C. (Olger) van Dijk
Kamerlid, NSC
+ 2 anderen

Motie van de leden Inge van Dijk en Mohandis over onderzoeken welke elementen speeltuinen moeten bevatten om kinderen uit te dagen om te gaan buitenspelen

Besluit: Aangenomen.

36410-XVI-122
Indiener I. (Inge) van Dijk
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Inge van Dijk en Van Nispen over het uitwerken van voorstellen aangaande het aankomende tekort aan sportaccommodaties

Besluit: Aangenomen.

36410-XVI-123
Indiener I. (Inge) van Dijk
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over op korte termijn perspectief bieden aan wielerkoersen zodat deze doorgang kunnen blijven vinden

Besluit: Aangenomen.

36410-XVI-124
Indiener I. (Inge) van Dijk
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van de leden Van Nispen en Mohandis over sportaccommodaties blijven ondersteunen om te voorkomen dat ze in problemen komen of zelfs moeten sluiten vanwege hoge energiekosten

Besluit: Verworpen.

36410-XVI-125
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Van Nispen en Mohandis over onderzoeken op welke manieren zorgverzekeraars nu kunnen investeren in sport en bewegen

Besluit: Verworpen.

36410-XVI-126
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Van Nispen over de financiering van het fonds Uniek Sporten Hulpmiddelen dit jaar voortzetten

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

36410-XVI-128
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP

Motie van de leden Van Nispen en Paulusma over het structureel waarborgen van de gedragsinterventie van KNVB en Bureau Halt bij jongeren die zich misdragen op het veld

Besluit: Verworpen.

36410-XVI-129
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Mohandis over in overleg met het onderwijs scenario's opstellen om schoolzwemmen op termijn weer in te voeren (t.v.v. 36410-XVI-127)

Besluit: Aangenomen.

36410-XVI-135
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over komen tot een samenhangende uitvoering van gedane toezeggingen en aangenomen moties en een meerjarige strategie voor sportverenigingen (t.v.v. 36410-XVI-115)

Besluit: Aangenomen.

36410-XVI-134
Indiener M. Mohandis
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 3 anderen