Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Personeel en Materieel

Plenaire vergadering 13 februari 2024

Gewijzigde motie van de leden Boswijk en Diederik van Dijk over de Kamer uiterlijk 1 juli informeren over de behoeftestelling voor de oprichting van een tankbataljon (t.v.v. 36410-X-29)

Besluit: Aangenomen.

36410-X-76
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA
+ 1 andere