Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024

Plenaire vergadering 13 februari 2024

Motie van het lid Aardema over bewerkstelligen dat werkgevers en werknemers op korte termijn weer gaan overleggen over de Regeling Vervroegde Uittreding voor politiepersoneel

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-38
Indiener M. Aardema
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Michon-Derkzen over meer lik-op-stukbeleid door uitbreiding van de wet-Mulder

Besluit: Verworpen.

36410-VI-39
Indiener I.J.M. Michon-Derkzen
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Michon-Derkzen over een verkenning met de poortwachters naar regie door het kabinet op de nationale antiwitwasaanpak

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-40
Indiener I.J.M. Michon-Derkzen
Kamerlid, VVD

Motie van de leden Ellian en Wilders over vanaf 2025 het budget van de DJI structureel met 2 miljoen euro verhogen voor de verbouwing van de TEBI

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-41
Indiener U. Ellian
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Ellian over heimelijke risicogestuurde controle door de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid van de Dienst Vervoer en Ondersteuning op contrabande in penitentiaire inrichtingen

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-42
Indiener U. Ellian
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Ellian c.s. over in een wetsvoorstel opnemen dat broers en zussen in aanmerking kunnen komen voor vergoeding van affectieschade

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-43
Indiener U. Ellian
Kamerlid, VVD
+ 6 anderen

Motie van het lid Lahlah c.s. over uitspreken dat een minister van Rechtsbescherming met eigen zeggenschap over structurele begrotingsmiddelen onderdeel moet uitmaken van een volgend kabinet

Besluit: Verworpen.

36410-VI-44
Indiener A. Lahlah
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 4 anderen

Motie van de leden Mutluer en Boswijk over een integrale samenwerking en een handelingskader ter bestrijding van de problematiek van explosies in wijken naar het voorbeeld van de Landelijke Taskforce Overvallen

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-45
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Mutluer en Boswijk over onderzoek naar het fenomeen explosies in wijken en de aanpak daarvan

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-46
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Mutluer en Boswijk over de oprichting van een expertteam om kleinere gemeenten bij te staan bij de aanpak van explosies in wijken

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

36410-VI-47
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Mutluer en Uitermark over een structureel betere afpak-keten met meer samenhang tussen beleid en uitvoering

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-48
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Mutluer en Lahlah over op korte termijn een aanspreekpunt bij de politie realiseren voor slachtoffers van stalking

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-49
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Sneller en Mutluer over meer aandacht voor en onderzoek naar het veilig houden van beroepsgroepen met een publieke taak

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-50
Indiener J.C. Sneller
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Sneller over het wettelijk verankeren van het recht op een vergissing voor burgers

Besluit: Aangehouden.

36410-VI-51
Indiener J.C. Sneller
Kamerlid, D66

Motie van het lid Uitermark c.s. over de wijze waarop de beroepsgroep van mediators op korte termijn positie kan krijgen in de justitiële keten

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-52
Indiener J.J.M. Uitermark
Kamerlid, NSC
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Vroonhoven over een voorstel om de toekomstige benoemingsprocedure van de vicepresident van de Raad van State meer openbaar en transparant te maken

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-53
Indiener J.N. van Vroonhoven
Kamerlid, NSC

Motie van de leden Van Vroonhoven en Boswijk over onderzoeken of de Bescherming Bevolking een nieuw leven ingeblazen kan worden

Besluit: Verworpen.

36410-VI-54
Indiener J.N. van Vroonhoven
Kamerlid, NSC
+ 1 andere

Motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoek naar een meer adequate financiering van het Veteranen Search Team

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-55
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA
+ 7 anderen

Motie van het lid Boswijk over onderzoeken hoe de gegevensdeling binnen de Benelux kan worden verbeterd en op welke manier Nederland kan leren van de aanpak van ANPR-camera's in België

Besluit: Verworpen.

36410-VI-57
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Helder over onderzoeken of Mobile Crisis Response Teams kunnen worden ingevoerd voor incidenten met verwarde personen

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-58
Indiener L.M.J.S. Helder
Kamerlid, BBB

Motie van de leden Bikker en Diederik van Dijk over per 2024 weer beginnen met indexeren van subsidie voor vrijwilligersorganisaties en eenmalig €200.000 beschikbaar stellen om misgelopen indexatie te compenseren

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-59
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Bikker c.s. over een overkoepelende limiet voor storten en verliezen bij onlinecasino's zonder mogelijkheid tot verhoging

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-60
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 9 anderen

Motie van het lid Van Nispen c.s. over een goede vroegpensioenregeling voor politiepersoneel

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-61
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 3 anderen

Motie van het lid Van Nispen c.s. over voorstellen om recht te doen aan de gerechtvaardigde wensen en belangen van geadopteerden in Nederland

Besluit: Verworpen.

36410-VI-62
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 3 anderen

Motie van het lid Van Nispen c.s. over bezien wat nodig is om effectiever en steviger op te treden tegen gokbedrijven die tekortschieten in hun zorgplicht en verslavingspreventiebeleid

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-63
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 5 anderen

Motie van het lid Van Nispen c.s. over de vergoedingssystematiek van tolken zo veranderen dat zij er juist op vooruitgaan

Besluit: Verworpen.

36410-VI-64
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 3 anderen

Motie van het lid El Abassi over religieuze uitingen zoals het dragen van een keppeltje of een hoofddoek mogelijk maken voor politieagenten

Besluit: Verworpen.

36410-VI-65
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK

Motie van het lid El Abassi over zerotolerancebeleid voor politiemedewerkers die zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie, racisme of intimidatie

Besluit: Verworpen.

36410-VI-66
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK

Motie van het lid El Abassi over aanvullende beveiligingsmaatregelen treffen voor religieuze gebedshuizen, instellingen en scholen en duidelijke criteria opstellen voor de inzet daarvan

Besluit: Verworpen.

36410-VI-67
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Diederik van Dijk over in gesprekken met het OM de mogelijkheden voor strafvervolging bij verboden demonstraties benadrukken en indien nodig de handelingsvrijheid voor het bevoegd gezag breder trekken

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-68
Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over bij de Voorjaarsnota bezien hoe de uitvoering van het werkplan van de NCAB structureel gefinancierd kan worden

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-69
Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk
Kamerlid, SGP
+ 3 anderen

Motie van de leden Diederik van Dijk en Bikker over bevorderen dat wijkagenten daadwerkelijk 80% van hun tijd hun eigenlijke werkzaamheden in of voor de wijk kunnen uitoefenen

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-70
Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van het lid Diederik van Dijk over wetgeving om kinderen te beschermen tegen gevaren van sociale media en porno op internet

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

36410-VI-71
Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Eerdmans over het intrekken van de anbistatus van Extinction Rebellion

Besluit: Verworpen.

36410-VI-72
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Gewijzigde motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken op welke manier een totaalverbod op online gokreclames kan worden ingevoerd (t.v.v. 36410-VI-56)

Besluit: Verworpen.

36410-VI-88
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA
+ 4 anderen