Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Water

Plenaire vergadering 13 februari 2024

Gewijzigde motie van de leden Gabriëls en Kostic over alles op alles zetten om overal aan de KRW-eisen te voldoen (t.v.v. 36410-XII-61)

Besluit: Verworpen.

36410-XII-73
Indiener G.J.W. Gabriëls
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere