Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024

Plenaire vergadering 6 februari 2024

Motie van het lid Ram c.s. over een pas op de plaats maken bij langjarige financiële verplichtingen voor ontwikkelingssamenwerking

Besluit: Verworpen.

36410-XVII-19
Indiener D. Ram
Kamerlid, PVV
+ 2 anderen

Motie van het lid Ram over overleg met het bedrijfsleven en alle regio's over het bevorderen van de buitenlandse handel

Besluit: Aangenomen.

36410-XVII-20
Indiener D. Ram
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Ram en Kamminga over het opbouwen van een gelijkwaardige handelsrelatie tussen Nederland en India

Besluit: Aangenomen.

36410-XVII-21
Indiener D. Ram
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Ram over de soevereiniteit en energiemix van landen respecteren en stoppen met klimaatbeleid in combinatie- en ontwikkelingslanden

Besluit: Verworpen.

36410-XVII-22
Indiener D. Ram
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Ram over stoppen met het beleid van SDG 5-doel gendergelijkheid in combinatie- en ontwikkelingslanden

Besluit: Verworpen.

36410-XVII-23
Indiener D. Ram
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Kamminga c.s. over onderzoek naar de effecten van invoering van het Mercosur-verdrag op de Nederlandse landbouwsector

Besluit: Aangenomen.

36410-XVII-24
Indiener R.J. Kamminga
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Motie van het lid Hirsch over 25 miljoen vrijmaken voor het aanpakken van de grondoorzaken van armoede en 25 miljoen voor de wederopbouw van Gaza

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

36410-XVII-25
Indiener D.H. Hirsch
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van de leden Hirsch en Teunissen over binnen UPOV pleiten voor een uitzonderingspositie van kleinschalige en zelfvoorzienende boeren

Besluit: Aangenomen.

36410-XVII-26
Indiener D.H. Hirsch
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Hirsch c.s. over onderzoeken hoe meer klimaatfinanciering ten goede kan komen aan lokale maatschappelijke organisaties en boerenorganisaties

Besluit: Aangenomen.

36410-XVII-27
Indiener D.H. Hirsch
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 2 anderen

Motie van de leden Bamenga en Hirsch over het ongedaan maken van het besluit over de toekomstige financiering van UNRWA

Besluit: Verworpen.

36410-XVII-28
Indiener P. Bamenga
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Bamenga over een bilateraal akkoord met de VS voor liberalisering van handel die bijdraagt aan de energietransitie

Besluit: Aangenomen.

36410-XVII-29
Indiener P. Bamenga
Kamerlid, D66

Motie van het lid Zeedijk c.s. over een kwantitatieve vergelijking van de publieke innovatiesubsidies per sector in de VS en Azië

Besluit: Aangenomen.

36410-XVII-30
Indiener F.A. Zeedijk
Kamerlid, NSC
+ 3 anderen

Motie van het lid Boswijk c.s. over de mogelijkheden onderzoeken voor het met Oekraïne delen van kennis en licenties ten aanzien van door Nederland geleverde middelen

Besluit: Aangenomen.

36410-XVII-31
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA
+ 4 anderen

Motie van het lid Boswijk over bij het sluiten van handelsverdragen kijken naar de kwetsbare positie van boeren in fragiele regio's

Besluit: Aangenomen.

36410-XVII-32
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA

Motie van de leden Boswijk en Ceder over het benutten van de mogelijkheden van voedsel- en hulppakketten voor de Afghaanse bevolking

Besluit: Aangenomen.

36410-XVII-33
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Ceder c.s. over meer oog voor lokale cultuur, tradities en overtuigingen bij het vaststellen van een handelsverdrag of ontwikkelingssamenwerking

Besluit: Verworpen.

36410-XVII-34
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 3 anderen

Motie van het lid Ceder c.s. over bij allocatie van humanitaire middelen prioriteit geven aan hulp via lokaal gewortelde organisaties

Besluit: Aangenomen.

36410-XVII-35
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van de leden Dobbe en Teunissen over niet toetreden tot het verdrag inzake exportcontrole in het defensiedomein

Besluit: Verworpen.

36410-XVII-36
Indiener S.E.M. Dobbe
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Dobbe c.s. over de extra financiering voor eerstejaarsasielopvang dit jaar niet uit het ODA-budget betalen

Besluit: Verworpen.

36410-XVII-37
Indiener S.E.M. Dobbe
Kamerlid, SP
+ 3 anderen

Motie van het lid Dobbe c.s. over het per direct intrekken van de opschorting van de financiering van UNRWA

Besluit: Verworpen.

36410-XVII-38
Indiener S.E.M. Dobbe
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid Dobbe over de kosten van eerstejaarsasielopvang betalen uit de Defensiebegroting en het Defensiematerieelbegrotingsfonds

Besluit: Verworpen.

36410-XVII-39
Indiener S.E.M. Dobbe
Kamerlid, SP

Motie van de leden Van Baarle en Teunissen over het advies aan Nederlandse bedrijven en financiële instellingen met activiteiten in illegale nederzettingen aanscherpen

Besluit: Verworpen.

36410-XVII-40
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van het lid Van Baarle over bezien hoe het ontmoedigingsbeleid kan worden gekoppeld aan een concreet handhavingsinstrument

Besluit: Verworpen.

36410-XVII-41
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Van Baarle over boycot op goederen uit illegaal bezet Palestijns gebied

Besluit: Verworpen.

36410-XVII-42
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Van Baarle c.s. over proactief internationaal draagvlak zoeken voor een internationaal herstelprogramma voor herstel en wederopbouw van Gaza

Besluit: Aangenomen.

36410-XVII-43
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 2 anderen

Motie van het lid Teunissen c.s. over direct stoppen met exportkredietverzekeringen voor projecten met lagere dierenwelzijnsstandaarden dan de Nederlandse

Besluit: Aangenomen.

36410-XVII-44
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Houwelingen over het verbreken van alle banden met het World Economic Forum

Besluit: Verworpen.

36410-XVII-45
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Van Houwelingen over uitspreken dat het wenselijk is dat het koningshuis alle banden met het World Economic Forum verbreekt

Besluit: Verworpen.

36410-XVII-46
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Stoffer c.s. over het klimaatdashboard verbeteren

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

36410-XVII-47
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP
+ 3 anderen