Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Klimaatnota 2023 en de Klimaat- en Energieverkenning (KEV)

Plenaire vergadering 30 januari 2024

Nader gewijzigde motie van het lid Teunissen c.s. over een voorstel om Lelystad Airport definitief niet te openen voor de commerciƫle burgerluchtvaart (t.v.v. 32813-1347)

Besluit: Aangenomen.

32813-1348
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD
+ 5 anderen