Moties ingediend bij het notaoverleg over de buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024

Plenaire vergadering 30 januari 2024

Motie van de leden Dassen en Paternotte over niet instemmen met compromisvoorstellen in de richting van Hongarije, maar de voorkeur geven aan een deal met 26 landen

Besluit: Verworpen.

21501-20-2008
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt
+ 1 andere

Motie van de leden Van Baarle en Dassen over spoedig aanvullende middelen vrijmaken voor noodhulp aan de burgerbevolking in Gaza en de bezette Palestijnse gebieden

Besluit: Aangenomen.

21501-20-2010
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van de leden Van Baarle en Dassen over in Europees verband een staakt-het-vuren in Gaza bepleiten

Besluit: Verworpen.

21501-20-2011
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van de leden Van Baarle en Dassen over Israël oproepen om de door het Israëlische leger ondersteunde en uitgevoerde repressie op de Westbank per direct te stoppen

Besluit: Verworpen.

21501-20-2012
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van de leden Van Campen en Klaver over zich inzetten voor voorspelbare en duurzame financiële steun aan Oekraïne, zonder daarbij concessies te doen aan Hongarije

Besluit: Aangenomen.

21501-20-2013
Indiener A.A.H. van Campen
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Klaver c.s. over een spoedadvies van de CAVV over de vraag of er bij het militair optreden van Israël in Gaza sprake is van schendingen van het internationaal humanitair oorlogsrecht

Besluit: Verworpen.

21501-20-2014
Indiener J.F. Klaver
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Paternotte over voorkomen dat Orbán verkozen wordt tot Raadsvoorzitter door haast te maken het kiezen van een (interim)voorzitter

Besluit: Ingetrokken.

21501-20-2015
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66

Gewijzigde motie van de leden Dassen en Paternotte over voorkomen dat Hongarije het roterende voorzitterschap van de Raad vanaf 1 juli aanstaande op zich kan nemen (t.v.v. 21501-20-2009)

Besluit: Verworpen.

21501-20-2016
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt
+ 1 andere