Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van het Deltafonds (J) en het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024

Plenaire vergadering 30 januari 2024

Motie van het lid Heutink c.s. over onderzoek naar invoering van een gepersonaliseerd kenteken

Besluit: Aangenomen.

36410-XII-29
Indiener H.D. Heutink
Kamerlid, PVV
+ 3 anderen

Motie van het lid Heutink over gedeeltelijk prestatieafhankelijke salarissen voor de topbestuurders van NS en ProRail

Besluit: Verworpen.

36410-XII-30
Indiener H.D. Heutink
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Boutkan over bijmengen van biobrandstoffen pas toestaan na onderzoek naar het effect hiervan op de veiligheid in de luchtvaartsector

Besluit: Verworpen.

36410-XII-31
Indiener W. Boutkan
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Veltman c.s. over een aanvalsplan om de veiligheid in het openbaar vervoer en op stations te verbeteren

Besluit: Aangenomen.

36410-XII-32
Indiener H.N. Veltman
Kamerlid, VVD
+ 4 anderen

Motie van het lid Veltman c.s. over een concreet voorstel om de rapportageplicht voor woon-werkverkeer te versimpelen

Besluit: Verworpen.

36410-XII-33
Indiener H.N. Veltman
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Motie van het lid Veltman c.s. over met voorrang kijken naar een oplossing voor Mariënheem

Besluit: Aangenomen.

36410-XII-34
Indiener H.N. Veltman
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Motie van de leden Veltman en Peter de Groot over stillere en schonere activiteiten en vluchten eerder dan in 2027 waarderen

Besluit: Verworpen.

36410-XII-35
Indiener H.N. Veltman
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid De Hoop c.s. over voor de komende vaststelling van luchthaventarieven inzetten op sterkere tariefdifferentiatie op geluid en uitstoot

Besluit: Aangenomen (70-66)

36410-XII-36
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid De Hoop c.s. over snel effectieve maatregelen nemen tegen geluidoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen door Schiphol

Besluit: Verworpen.

36410-XII-37
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 3 anderen

Motie van het lid Gabriëls c.s. over bezien of structurele aanvullende bekostiging mogelijk is voor versterking van de kwaliteit van de omgevingsdiensten

Besluit: Aangenomen.

36410-XII-39
Indiener G.J.W. Gabriëls
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 3 anderen

Motie van de leden Gabriëls en Kostic over een tijdpad en uitvoeringsagenda voor het behalen van de WHO-advieswaarden voor luchtkwaliteit

Besluit: Verworpen.

36410-XII-40
Indiener G.J.W. Gabriëls
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Bamenga c.s. over de mogelijkheid voor alle omwonenden van Chemours en de Westerschelde om hun bloed te laten testen op de aanwezigheid van pfas

Besluit: Verworpen.

36410-XII-41
Indiener P. Bamenga
Kamerlid, D66
+ 4 anderen

Motie van het lid Bamenga c.s. over samen met Schiphol op de kortst mogelijke termijn een nachtsluiting realiseren

Besluit: Aangehouden.

36410-XII-42
Indiener P. Bamenga
Kamerlid, D66
+ 4 anderen

Motie van het lid Olger van Dijk c.s. over een landelijke aanpak om woon-werkverkeer beter te spreiden over de dag en de week

Besluit: Aangenomen.

36410-XII-43
Indiener O.C. (Olger) van Dijk
Kamerlid, NSC
+ 7 anderen

Motie van het lid Olger van Dijk c.s. over bevorderen dat concessie verlenende provincies en gemeenten tekorten aan vrijwilligers bij buurtbussen kunnen tegengaan

Besluit: Aangenomen.

36410-XII-44
Indiener O.C. (Olger) van Dijk
Kamerlid, NSC
+ 4 anderen

Motie van het lid Vedder c.s. over het oprichten van een maritieme autoriteit

Besluit: Aangenomen.

36410-XII-45
Indiener E.C. Vedder
Kamerlid, CDA
+ 4 anderen

Motie van het lid Vedder c.s. over het onderzoeken van de mogelijkheden voor een algemene regeling op internationaal niveau met betrekking tot de CCR-eisen voor kleine schepen

Besluit: Aangenomen.

36410-XII-46
Indiener E.C. Vedder
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen

Motie van het lid Van Zanten c.s. over op Europees niveau mogelijkheden zoeken om de gedoogsituatie voor rijbewijs B voor elektrische bedrijfswagens voort te zetten

Besluit: Aangenomen.

36410-XII-47
Indiener C.R. van Zanten
Kamerlid, BBB
+ 3 anderen

Motie van het lid Grinwis c.s. over een onafhankelijke evaluatie van het sluiten van de nautische post Vuurtoren Westhoofd

Besluit: Aangenomen.

36410-XII-48
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 4 anderen

Motie van de leden Grinwis en Veltman over uitwerken hoe voorkomen kan worden dat elektrisch rijden vanaf 2026 benadeeld wordt ten opzichte van fossiel rijden

Besluit: Aangehouden.

36410-XII-49
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Grinwis c.s. over een evaluatie van de prijsbijstellingssystematiek voor investeringen uit het Mobiliteitsfonds en Deltafonds

Besluit: Aangenomen.

36410-XII-50
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 5 anderen

Motie van het lid Van Kent c.s. over in kaart brengen hoeveel fte de Inspectie Leefomgeving en Transport de komende jaren nodig heeft

Besluit: Verworpen.

36410-XII-51
Indiener B. van Kent
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Kent c.s. over onderzoek naar mogelijkheden om van de Maaslijn een rijksproject te maken

Besluit: Verworpen.

36410-XII-52
Indiener B. van Kent
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid Kostic c.s. over duidelijke vermelding op cosmeticaproducten als er pfas in is verwerkt

Besluit: Verworpen.

36410-XII-53
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD
+ 3 anderen

Motie van het lid Kostic c.s. over het opnemen van concrete gezondheidsdoelen in de uitvoeringsagenda van het Schone Lucht Akkoord

Besluit: Aangehouden.

36410-XII-54
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD
+ 4 anderen

Motie van de leden Kostic en Stoffer over uitspreken dat de btw op het repareren van producten moet worden afgeschaft

Besluit: Verworpen.

36410-XII-55
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Kostic en Gabriëls over een informatie- en minimalisatieplicht voor ZZS in afvalstromen instellen voor bedrijven die de oorspronkelijke ontdoener zijn van het afval

Besluit: Aangehouden.

36410-XII-56
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Stoffer c.s. over onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het verlaagde btw-tarief voor meer reparatiediensten te laten gelden

Besluit: Aangenomen.

36410-XII-57
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP
+ 2 anderen

Motie van de leden Stoffer en Vedder over ervoor zorgen dat de aanpak van knooppunt Hoevelaken prioriteit krijgt

Besluit: Aangenomen.

36410-XII-58
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid De Hoop c.s. over de aanbevelingen van het College voor de Rechten van de Mens over toegankelijkheid van het openbaar vervoer overnemen (t.v.v. 36410-XII-38)

Besluit: Aangenomen.

36410-XII-74
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 6 anderen