Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verkiezingen

Plenaire vergadering 30 januari 2024

Motie van de leden Van der Plas en Chakor over onderzoek naar de gevolgen van de daling van het aantal stembureaus voor de bereikbaarheid en de opkomst in landelijke gebieden

Besluit: Aangenomen.

35165-69
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Plas en Chakor over de vergoeding voor vrijwilligerswerk op een stembureau niet aanmerken als overig inkomen maar als inkomen uit vrijwilligerswerk

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

35165-70
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Plas over een avondopenstelling van gemeentehuizen voor het inleveren van ondersteuningsverklaringen

Besluit: Aangenomen.

35165-71
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB