Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht (Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht) (35498)

Plenaire vergadering 30 januari 2024

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht (Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht)

Besluit: Aangenomen.

35498
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Gewijzigd amendement van het lid Kat ter vervanging van nr. 9 over het laten vervallen van de preprocessuele bewijs- en informatieverzamelingsplicht

Besluit: Ingetrokken.

35498-10
Indiener H. Kat
Kamerlid, D66

Amendement van het lid Sneller ter vervanging van nr. 11 over het behouden van de mogelijkheid om voorlopige bewijsverrichtingen te verzoeken tijdens een aanhangig geding

Besluit: Verworpen.

35498-14
Indiener J.C. Sneller
Kamerlid, D66

Amendement van de leden Ellian en Sneller ter vervanging van nr. 8 over het laten vervallen van de preprocessuele bewijs- en verzamelingsplicht

Besluit: Aangenomen.

35498-15
Indiener U. Ellian
Kamerlid, VVD
+ 1 andere