Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verzamelbrief luchtkwaliteit - Schone Lucht Akkoord, houtstook, inzet internationaal

Plenaire vergadering 30 januari 2024

Motie van de leden Kostic en Gabriƫls over het door gemeenten in de omgevingsvisie opnemen van maatregelen om houtstook te verminderen

Besluit: Verworpen.

30175-456
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Veltman over een nadere uitwerking van beleid voor houtstookvrije zones aan een nieuw kabinet laten

Besluit: Verworpen.

30175-457
Indiener H.N. Veltman
Kamerlid, VVD

Gewijzigde motie van het lid Kostic over een landelijk stookverbod op basis van de stookwijzer instellen (t.v.v. 30175-455)

Besluit: Verworpen.

30175-458
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD