Moties ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

Plenaire vergadering 30 januari 2024

Motie van het lid Heutink over tot er een nieuw kabinet is geen onomkeerbare stappen zetten in relatie tot de herprioritering

Besluit: Verworpen.

36410-A-30
Indiener H.D. Heutink
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Heutink over een plan van aanpak over het hervatten en herfinancieren van de zeventien gepauzeerde MIRT-projecten

Besluit: Aangenomen.

36410-A-31
Indiener H.D. Heutink
Kamerlid, PVV

Motie van het lid De Hoop c.s. over in overleg treden met de provincie Overijssel over hoe het Rijk kan bijdragen aan het bespoedigen van de elektrificatie van de dieseltreinlijnen

Besluit: Aangenomen.

36410-A-32
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 3 anderen

Motie van het lid De Hoop c.s. over uitspreken dat de komst van de Lelylijn zeer gewenst is en dat de reeds gereserveerde middelen voor deze lijn hiervoor gereserveerd moeten blijven

Besluit: Aangenomen.

36410-A-33
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid De Hoop c.s. over beide plannen voor de A27 bij Amelisweerd toetsen op alle maatschappelijk relevante effecten

Besluit: Verworpen.

36410-A-34
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 3 anderen

Motie van het lid De Hoop over met de regio en ProRail zoeken naar een oplossing voor het tekort van 1,5 miljard bij het project Noord/Zuidlijn

Besluit: Verworpen.

36410-A-35
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van de leden De Hoop en Vedder over een plan van aanpak om de kwetsbare spoordijken aan de actuele normen te laten voldoen

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

36410-A-36
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Olger van Dijk c.s. over aspecten van brede welvaart meewegen bij het afwegingskader van infrastructuurbeslissingen voor MIRT-investeringen

Besluit: Aangenomen.

36410-A-37
Indiener O.C. (Olger) van Dijk
Kamerlid, NSC
+ 5 anderen

Motie van het lid Bamenga c.s. over alternatieve financiering onderzoeken voor de ov-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer

Besluit: Verworpen.

36410-A-38
Indiener P. Bamenga
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van het lid Grinwis c.s. over in de komende periode de Lelylijn in het kernnetwerk van TEN-T opnemen

Besluit: Aangenomen.

36410-A-39
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 3 anderen

Motie van de leden Grinwis en Olger van Dijk over bepalen of de A2 Deil-Den Bosch-Vught in aanmerking komt voor alternatieve aanwending van de gereserveerde middelen

Besluit: Aangenomen.

36410-A-40
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Grinwis en Vedder over de beleidsregels voor extern salderen op korte termijn zodanig verbeteren dat eventueel aanwezige dier- en fosfaatrechten niet meer los verkocht worden

Besluit: Aangenomen.

36410-A-41
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere