Brief van het Presidium over een voordracht ter vervulling van de vacature van Griffier

Plenaire vergadering 12 december 2023

Brief van het Presidium over een voordracht ter vervulling van de vacature van Griffier

Besluit: Besloten overeenkomstig stel ik voor niet schriftelijk te stemmen en conform de voorstellen van het Presidium te besluiten en de heer P. Oskam per 19 december 2023 te benoemen tot Griffier.

36265-2
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66
+ 1 andere