Stemmingen in verband met: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

Plenaire vergadering 26 oktober 2023

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

Besluit: Aangenomen.

36418
Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën
+ 2 anderen

Amendement van de leden Van Weyenberg en Hammelburg een substantiële verhoging van het tarief energiebelasting voor bedrijven en belastingvermindering voor huishoudens

Besluit: Verworpen.

36418-6
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Amendement van het lid Alkaya over het verhogen van het tarief van de vennootschapsbelasting met 11,13 procentpunt

Besluit: Verworpen.

36418-9
Indiener M.Ö. Alkaya
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Van der Lee c.s. over verhoging van de tarieven van box 2 en 3 met twee procentpunt en een verhoging van de bankenbelasting met 150 miljoen euro

Besluit: Aangenomen.

36418-11
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks
+ 3 anderen

Gewijzigd amendement van het lid Alkaya ter vervanging van nr. 8 over het afschaffen van de BTW voor personenvervoer per openbaar vervoer

Besluit: Verworpen.

36418-13
Indiener M.Ö. Alkaya
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Van Raan over verhoging van de vliegbelasting met € 55

Besluit: Verworpen.

36418-15
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD

Amendement van het lid Van Raan over vliegbelasting voor transferpassagiers

Besluit: Verworpen.

36418-16
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD

Amendement van de leden Van Raan en Christine Teunissen over het belasten van de CO2-uitstoot van houtige biomassa

Besluit: Verworpen.

36418-20
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Amendement van het lid Van Raan over het naar rato van de energiedichtheid gelijktrekken van het fiscale voordeel van de inzet van kolen met de inzet van aardgas

Besluit: Verworpen.

36418-21
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD

Amendement van het lid Dassen over het vervallen van de oldtimerregeling per 2026

Besluit: Verworpen.

36418-22
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt

Amendement van het lid Omtzigt over een stapsgewijze verhoging van het tarief voor walstroom ten behoeve van verlaging van de energiebelasting op elektriciteit in de eerste schijf

Besluit: Aangenomen.

36418-27
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt

Amendement van het lid Omtzigt over verhoging van het tarief voor laadpalen

Besluit: Verworpen.

36418-28
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt

Amendement van het lid Omtzigt over het per 1 juli 2024 verlagen van het startgewicht van vliegtuigen voor de vliegbelasting

Besluit: Aangenomen.

36418-29
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt

Nader gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 25 over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en afstand

Besluit: Verworpen.

36418-31
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD

Amendement van het lid Dassen over verhogen van het tarief voor de innovatiebox

Besluit: Verworpen.

36418-33
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt

Amendement van het lid Alkaya over het handhaven van de grens van 1200 kubieke meter voor de eerste schijf voor gas in de energiebelasting

Besluit: Verworpen.

36418-34
Indiener M.Ö. Alkaya
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Tony van Dijck over het voor 2024 afschaffen van de 30%-regeling, de regeling voor extraterritoriale kosten en de keuzeregeling partiële buitenlandse belastingplicht

Besluit: Verworpen.

36418-38
Indiener A.P.C. (Tony) van Dijck
Kamerlid, PVV

Amendement van het lid Tony van Dijck over het terugdraaien van de accijnsverhoging voor alcohol

Besluit: Verworpen.

36418-39
Indiener A.P.C. (Tony) van Dijck
Kamerlid, PVV

Amendement van het lid Tony van Dijck over het terugdraaien van de accijnsverhoging voor tabak

Besluit: Stemming uitgesteld.

36418-40
Indiener A.P.C. (Tony) van Dijck
Kamerlid, PVV

Amendement van de leden Erkens en Alkaya over het verminderen van de verlaging van de mkb-winstvrijstelling met 0,61 procentpunt

Besluit: Aangenomen.

36418-43
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Amendement van het lid Omtzigt c.s. over een regeling voor auto's die tussen de 15 en 25 jaar geleden in gebruik zijn genomen

Besluit: Verworpen.

36418-47
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt
+ 3 anderen

Amendement van de leden van Raan en Van Esch over het uitzonderen van havermelk van de verbruiksbelasting voor alcoholvrije dranken

Besluit: Verworpen.

36418-50
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Amendement van de leden Van Weyenberg en Hammelburg over een verhoging van het tarief energiebelasting voor bedrijven en belastingvermindering voor huishoudens

Besluit: Verworpen.

36418-51
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Amendement van de leden Beckerman en Alkaya over het uitzonderen van de vennootschapsbelasting van voordelen uit diensten van algemeen belang van instellingen voor volkshuisvesting

Besluit: Verworpen.

36418-52
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Amendement van het lid Tony van Dijck over verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregeling

Besluit: Verworpen.

36418-53
Indiener A.P.C. (Tony) van Dijck
Kamerlid, PVV

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 41 over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas

Besluit: Verworpen.

36418-55
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt
+ 3 anderen

Amendement Van der Lee over verlaging van het tarief van de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting met 0,02 procentpunt

Besluit: Verworpen.

36418-56
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks

Gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 30 over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en verruiming naar transferpassagiers en privéjets

Besluit: Verworpen.

36418-57
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD

Amendement van het lid Grinwis c.s. over het niet doorgaan van de afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor giften onder de € 100.000

Besluit: Aangenomen.

36418-60
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 3 anderen

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 12 over het stapsgewijs afbouwen van de IACK en het uitstellen van de afschaffing tot 2027

Besluit: Aangenomen.

36418-61
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 6 anderen

Amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 45 over het versoberen van de zgn. 30%-regeling

Besluit: Aangenomen.

36418-63
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt
+ 3 anderen

Amendement van de leden Tony van Dijck en Wilders ter vervanging van nr. 54 over het ongedaan maken van de tariefstijging in de eerste schijf

Besluit: Verworpen.

36418-64
Indiener A.P.C. (Tony) van Dijck
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Amendement van het lid Stoffer c.s. over uitstel van de verhoging van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken

Besluit: Verworpen.

36418-67
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP
+ 2 anderen

Amendement van de leden Inge van Dijk en Erkens over maatregelen ter verlaging van de energiebelasting

Besluit: Aangenomen.

36418-68
Indiener I. (Inge) van Dijk
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Amendement van het lid Grinwis c.s. over het afschaffen van de buitenlandse partiële belastingplicht

Besluit: Aangenomen.

36418-69
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 4 anderen

Gewijzigd amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 42 over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG

Besluit: Aangenomen.

36418-83
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD
+ 5 anderen

Amendement van de leden Van Raan en Van Esch ter vervanging van nr. 46 over 0% BTW op onbewerkte groente en fruit

Besluit: Verworpen.

36418-84
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Paternotte c.s. ter vervanging van nr. 49 over het verhogen van de belasting op leidingwater en de BTW op sierteelt ter dekking van de 0%-rente op studieleningen

Besluit: Verworpen.

36418-92
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 4 anderen

Gewijzigd subamendement van de leden Erkens en Alkaya ter vervanging van nr. 59 over het wijzigen van het gewijzigd amendement Grinwis c.s. (stuk nr. 61)

Besluit: Verworpen (Hoofdelijk 65-67).

36418-100
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Amendement van het lid Dassen ter vervanging van nr. 32 over afschaffen van het heffingsplafond op de belasting op leidingwater

Besluit: Ingetrokken.

36418-106
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt

Gewijzigd amendement van het Inge van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 82 over een regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenregelingen

Besluit: Aangenomen.

36418-108
Indiener I. (Inge) van Dijk
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Amendement van het lid Dassen over het afschaffen van het verlaagde BTW-tarief voor sierteelt en het verlagen van het belastingtarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting

Besluit: Verworpen.

36418-109
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt

Nader gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 107 over over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek

Besluit: Aangenomen.

36418-110
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt
+ 3 anderen

Gewijzigd amendement van de leden Erkens en Stoffer over het halveren van de verhoging van de alcoholaccijns en het verhogen van de accijns op tabak en de kansspelbelasting

Besluit: Aangenomen.

36418-111
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 105 over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas

Besluit: Verworpen.

36418-112
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt
+ 3 anderen

Gewijzigd amendement Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 44 over het vervallen van de hogere arbeidskorting en verlaging van het tarief voor de eerste schijf

Besluit: Verworpen.

36418-113
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 3 anderen