Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat MIRT

Plenaire vergadering 26 oktober 2023

Motie van het lid Van der Graaf over het in kaart brengen van maatregelen op het spoor die kunnen bijdragen aan het verminderen van de congestie op rijkswegen

Besluit: Aangenomen.

36200-A-89
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie