Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024

Plenaire vergadering 26 oktober 2023

Motie van de leden Palland en Kathmann over een experiment om vanuit de bijstand in deeltijd aan het werk te gaan bij een reguliere werkgever voor het wettelijk minimumloon of cao-loon

Besluit: Aangenomen.

36410-XV-47
Indiener H.M. Palland
Kamerlid, CDA
+ 1 andere