Brief van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over een voorstel voor benoeming van een lid

Plenaire vergadering 26 oktober 2023

Brief van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over een voorstel voor benoeming van een lid

Besluit: Besloten overeenkomstig het voorstel conform het voorstel van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten te besluiten en de heer J.F. Klaver van de fractie GroenLinks-PvdA per 27 oktober 2023 te benoemen tot lid.

36044-3
Indiener S.T.M. Hermans
Kamerlid, VVD