Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Tijdelijke wet Klimaatfonds

Plenaire vergadering 26 oktober 2023

Motie van de leden Kröger en Thijssen over de maatschappij laten meeprofiteren van een deel van de profijten van het bedrijfsleven die voortvloeien uit de middelen van het Klimaatfonds

Besluit: Verworpen.

36274-44
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere