Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart

Plenaire vergadering 26 oktober 2023

Motie van het lid Kröger over ook kleine passagiersvliegtuigen onder de regels voor slotcoördinatie brengen

Besluit: Verworpen.

31936-1032
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks