Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 23-24 oktober

Plenaire vergadering 26 oktober 2023

Motie van de leden Akerboom en Tjeerd de Groot over niet langer toestaan dat vleeskuikens worden gehouden in de hoogste bezettingscategorie

Besluit: Aangenomen.

21501-32-1589
Indiener E.S. Akerboom
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere