Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gesubsidieerde rechtsbijstand

Plenaire vergadering 24 oktober 2023

Motie van het lid Sneller c.s. over nog dit jaar een noodinvestering in de sociale advocatuur doen

Besluit: Aangenomen.

31753-276
Indiener J.C. Sneller
Kamerlid, D66
+ 5 anderen

Motie van het lid Sneller c.s. over spoedig inzichtelijk maken hoe de vergoedingen voor sociaal advocaten kunnen meelopen in de reeds bestaande uitvoeringscorrecties

Besluit: Aangenomen.

31753-277
Indiener J.C. Sneller
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van de leden Temmink en Van Nispen over de bijstand voor klokkenluiders, Groningers en toeslagenouders betalen uit een speciaal fonds van het ministerie in plaats van uit de gesubsidieerde rechtsbijstand

Besluit: Verworpen.

31753-278
Indiener N.G.J. Temmink
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Temmink en Van Nispen over het weer invoeren van de voorschotregeling bij sociaal advocaten

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

31753-279
Indiener N.G.J. Temmink
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Temmink en Van Nispen over structurele financiering voor het gratis telefoonnummer voor het Juridisch Loket

Besluit: Aangenomen.

31753-281
Indiener N.G.J. Temmink
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Temmink en Van Nispen over stoppen met procederen in bestuursrechtelijke zaken tegen burgers die eerder in het gelijk zijn gesteld (t.v.v. 31753-280)

Besluit: Aangenomen.

31753-282
Indiener N.G.J. Temmink
Kamerlid, SP
+ 1 andere