Moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

Plenaire vergadering 10 oktober 2023

Motie van het lid Tony van Dijck over het schrappen van de btw op boodschappen

Besluit: Verworpen.

36410-IX-5
Indiener A.P.C. (Tony) van Dijck
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Tony van Dijck over de belasting op gas volgend jaar niet verhogen

Besluit: Verworpen.

36410-IX-6
Indiener A.P.C. (Tony) van Dijck
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Tony van Dijck over het schrappen van het eigen risico

Besluit: Verworpen.

36410-IX-7
Indiener A.P.C. (Tony) van Dijck
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Tony van Dijck over de tandartszorg voortaan uit het basispakket vergoeden

Besluit: Verworpen.

36410-IX-8
Indiener A.P.C. (Tony) van Dijck
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Alkaya en Dassen over het schrappen van de verlaging van de mkb-winstvrijstelling

Besluit: Verworpen.

36410-IX-9
Indiener M.Ö. Alkaya
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Van Weyenberg en Grinwis over de Eurocommissaris van Klimaat aansporen om intensiever aandacht te besteden aan het uitfaseren van fossiele subsidies op Europees niveau

Besluit: Aangenomen.

36410-IX-10
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Inge van Dijk over het vereenvoudigen van financiële en fiscale regelingen voor vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen

Besluit: Aangenomen.

36410-IX-11
Indiener I. (Inge) van Dijk
Kamerlid, CDA

Motie van de leden Inge van Dijk en Amhaouch over onderzoeken welke regelingen zouden kunnen bijdragen aan het succes van een financieringshub

Besluit: Aangenomen.

36410-IX-12
Indiener I. (Inge) van Dijk
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Lee en Grinwis over het planbureau verzoeken om klimaat integraal mee te nemen in de houdbaarheidsanalyse

Besluit: Ter informatie.

36410-IX-13
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Grinwis c.s. over overgaan tot de uitvoering van het beleid om verschraling van regionaal ov te voorkomen en prijsstijgingen tegen te gaan

Besluit: Aangenomen.

36410-IX-14
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 8 anderen

Motie van de leden Grinwis en Nijboer over aanwending van een overdekking ten behoeve van de tijdelijke doorbouwgarantie van het Rijk

Besluit: Aangenomen.

36410-IX-15
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Jansen over het stikstoffonds liquideren en de daarmee vrijkomende middelen ten goede laten komen aan lastenverlichting

Besluit: Verworpen.

36410-IX-16
Indiener F.J.H. Jansen
Kamerlid, FVD

Motie van de leden Van der Plas en Eppink over de Kamer voor het wetgevingsoverleg over het Belastingplan informeren over de mogelijkheid om fruitsappen uit te zonderen van de extra belasting

Besluit: Verworpen.

36410-IX-18
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van het lid Eppink over een overzicht van de uitgaven voor en de expertisegebieden van externe medewerkers

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

36410-IX-19
Indiener D.J. Eppink
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Stoffer over een verkenning naar het samenvoegen van de drie kindregelingen betrekken bij de herziening van het toeslagenstelsel

Besluit: Verworpen.

36410-IX-20
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Eerdmans over een onderzoek naar een nieuw stelsel voor de inkomstenbelasting met een lagere marginale druk

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

36410-IX-22
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van het lid Eerdmans over een nieuwe balkenendenorm waarin de collectieve lastendruk niet boven de 35% uit mag komen

Besluit: Verworpen.

36410-IX-23
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van het lid Eerdmans over de versobering van de oldtimersvrijstelling heroverwegen

Besluit: Verworpen.

36410-IX-24
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van het lid Van Haga over box 3-beleggers boetevrij beleggingen laten inbrengen in box 2

Besluit: Verworpen.

36410-IX-25
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over een overdrachtsbelasting van 2% voor alle transacties voor alle Nederlanders

Besluit: Verworpen.

36410-IX-26
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over een volledig overzicht van alle financiële verplichtingen en afspraken met het World Economic Forum

Besluit: Verworpen.

36410-IX-27
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Gewijzigde motie van de leden Dassen en Alkaya over de inkomstenbelasting niet verhogen en deze taakstelling verhalen in box 2 (t.v.v. 36410-IX-21)

Besluit: Verworpen.

36410-IX-31
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt
+ 1 andere

Nader gewijzigde motie van het lid Van der Plas c.s. over de Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw voor de behandeling van het Belastingplan 2024 terugtrekken (t.v.v. 36410-IX-29)

Besluit: Verworpen.

36410-IX-30
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 2 anderen