Motie ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering motie Ellian over ‘trouw aan de publieke taak’ toevoegen aan de eed of belofte die ambtenaren afleggen

Plenaire vergadering 3 oktober 2023

Motie van het lid Sneller over de voorgestelde ambtseed zodanig aanpassen dat ambtenaren niet langer verplicht worden om trouw te zweren of te beloven aan de Koning

Besluit: Verworpen.

29362-337
Indiener J.C. Sneller
Kamerlid, D66