Moties ingediend bij het tweeminutendebat Voorhang ontwerpbesluit reële prijzen Jeugdwet

Plenaire vergadering 3 oktober 2023

Motie van de leden Westerveld en Raemakers over in de AMvB opnemen dat gemeenten in hun verordening aandacht besteden aan de wijze waarop tariefdifferentiatie wordt bevorderd

Besluit: Aangenomen.

31839-976
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Westerveld over zo snel mogelijk een wetsvoorstel maken voor het vaststellen van een landelijk tarief voor kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering

Besluit: Aangenomen.

31839-977
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Maeijer over vaart maken met het standaardiseren van systemen en het terugdringen van productcodes

Besluit: Aangenomen.

31839-978
Indiener V. Maeijer
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Raemakers over het kennis- en informatiepunt van de Jeugdautoriteit vragen om in beeld te brengen welke handvatten nodig zijn voor de ontwikkeling van tarieven

Besluit: Aangenomen.

31839-980
Indiener R. Raemakers
Kamerlid, D66

Gewijzigde motie van de leden Raemakers en Westerveld over krachtens de AMvB regelen dat indexering conform de ova-systematiek de minimale optie dient te zijn (t.v.v. 31839-979)

Besluit: Aangenomen.

31839-981
Indiener R. Raemakers
Kamerlid, D66
+ 1 andere