Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) 36333

Plenaire vergadering 3 oktober 2023

Amendement van het lid Jasper van Dijk over het schrappen van de financiële prikkels voor asielopvang

Besluit: Verworpen.

36333-9
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Jasper van Dijk over een maximumgrootte van 300 opvangplaatsen voor nieuwe opvangvoorzieningen

Besluit: Verworpen.

36333-15
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Brekelmans over het laten vervallen van de wet na twee jaar

Besluit: Verworpen.

36333-23
Indiener R.P. Brekelmans
Kamerlid, VVD

Amendement van het lid Brekelmans over het laten vervallen van de wet na één jaar

Besluit: Verworpen.

36333-24
Indiener R.P. Brekelmans
Kamerlid, VVD

Amendement van het lid Brekelmans over het vaststellen bij amvb van een maximum aantal beschikbaar te stellen opvangplaatsen

Besluit: Verworpen.

36333-25
Indiener R.P. Brekelmans
Kamerlid, VVD

Amendement van het lid Bisschop over het op verzoek van het college van B&W zelf exploiteren van een opvangvoorziening

Besluit: Verworpen.

36333-27
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Amendement van het lid Bisschop over het dekken van alle kosten voor ter beschikking gestelde opvangplaatsen

Besluit: Verworpen.

36333-28
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Amendement van de leden Ceder en Koekkoek over het interbestuurlijk toezicht bij de Minister van J&V laten

Besluit: Aangenomen.

36333-29
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Amendement van de leden Koekkoek en Sylvana Simons ter vervanging van nr. 13 over het voor langere termijn beschikbaar stellen van opvanglocaties

Besluit: Ingetrokken.

36333-31
Indiener M. Koekkoek
Kamerlid, Volt
+ 1 andere

Amendement van de leden Koekkoek en Sylvana Simons ter vervanging van nr. 20 over kwaliteitskaders voor kwetsbare groepen

Besluit: Ingetrokken.

36333-33
Indiener M. Koekkoek
Kamerlid, Volt
+ 1 andere

Amendement van het lid Van der Plas over een maximum beschikbaar te stellen opvangplaatsen

Besluit: Verworpen.

36333-34
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Amendement van het lid Van der Plas over de verdeling op basis van inwoneraantal in de wet verankeren

Besluit: Vervallen.

36333-35
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Amendement van het lid Van der Plas over het uitzonderen van voorrang voor vergunninghouders in de Huisvestingswet 2014

Besluit: Verworpen.

36333-36
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Amendement van het lid Koekkoek c.s. ter vervanging van nr. 30 over het sterker verankeren van de mogelijkheid tot kleinschalige opvang

Besluit: Verworpen.

36333-37
Indiener M. Koekkoek
Kamerlid, Volt
+ 3 anderen

Amendement van de leden Bisschop en Ceder ter vervanging van nr. 26 over de mogelijkheid van een financiële uitkering voor kleinschalige opvang

Besluit: Verworpen.

36333-38
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Van den Brink c.s. ter vervanging van nr. 17 over het verlengen van de fase van vrijwilligheid

Besluit: Aangenomen.

36333-72
Indiener G. van den Brink
Kamerlid, CDA
+ 8 anderen

Amendement van het lid Van der Plas over het schrappen van de wettelijke taak voor gemeenten bij asielopvang

Besluit: Verworpen.

36333-73
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Nader gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 74 over een verdeling op basis van inwoneraantal en sociaaleconomische status van de gemeente

Besluit: Aangenomen.

36333-75
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP