Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de subsidiariteitstoets bij het EU voorstel: Richtlijn bodemgezondheid COM (2023) 416

Plenaire vergadering 3 oktober 2023

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de subsidiariteitstoets bij het EU voorstel: Richtlijn bodemgezondheid COM (2023) 416

Besluit: Besloten overeenkomstig conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en in te stemmen met de brief aan de voorzitter van de Europese Commissie, onder de aantekening dat de fractie van de Partij voor de Dieren geacht wenst te worden tegen het voorstel te hebben gestemd.

36397-2
Indiener L. Bromet
Kamerlid, GroenLinks