Moties ingediend bij het tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid

Plenaire vergadering 6 juli 2023

Motie van het lid Kat over zorgen dat huishoudens in Nederland niet meer worden afgesloten van water vanwege betalingsproblemen

Besluit: Aangenomen.

24515-702
Indiener H. Kat
Kamerlid, D66

Motie van de leden Kat en Ceder over de knelpunten in schuldhulpverlening inventariseren met het veld

Besluit: Aangenomen.

24515-703
Indiener H. Kat
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Stoffer over onderzoeken of en hoe de kinderbijslag en/of het kindgebonden budget structureel verhoogd kunnen worden

Besluit: Aangenomen.

24515-704
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Van Kent over het minimumloon verhogen naar €15 per uur met behoud van de koppeling aan alle uitkeringen

Besluit: Verworpen.

24515-705
Indiener B. van Kent
Kamerlid, SP

Motie van het lid Van Kent over bindende afspraken met supermarkten om ten minste 100 basisproducten ten minste 10% in prijs te doen dalen

Besluit: Verworpen.

24515-706
Indiener B. van Kent
Kamerlid, SP

Motie van de leden Van Kent en Kat over onderzoeken of er voor het toezicht op bewindvoerders toereikende financiering, capaciteit en middelen zijn

Besluit: Aangenomen.

24515-707
Indiener B. van Kent
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Westerveld en Kathmann over de beschikbare cijfers over de maatschappelijke baten van een leefbaar sociaal minimum bundelen

Besluit: Verworpen.

24515-708
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Westerveld en Kathmann over structureel het sociaal minimum verhogen

Besluit: Verworpen.

24515-709
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Mohandis c.s. over inzichtelijk maken hoe de oplossingsrichtingen van de commissie voor een leefbaar sociaal minimum door het kabinet worden gewogen

Besluit: Verworpen.

24515-710
Indiener M. Mohandis
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Baarle over onderzoek naar specifieke maatregelen voor reductie van de oververtegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond in armoede

Besluit: Verworpen.

24515-711
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Omtzigt c.s. over voldoende middelen voor woon-werkverkeer bij banen met een laag inkomen

Besluit: Verworpen.

24515-712
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt
+ 3 anderen

Motie van het lid Léon de Jong over een meer uniforme uitvoering in het armoedebeleid

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

24515-713
Indiener L.W.E. (Léon) de Jong
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Ceder en De Kort over een ondersteuningsaanbod voor het mkb om financiële problematiek bij werknemers te herkennen

Besluit: Aangenomen.

24515-714
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Ceder en Stoffer over het duurzaam borgen van een landelijk en lokaal goed samenwerkend netwerk van erkende vrijwilligersorganisaties

Besluit: Aangenomen.

24515-715
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Ceder over het aanpassen van de wanbetalersregeling

Besluit: Verworpen.

24515-716
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie