Moties ingediend bij het tweeminutendebat Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs

Plenaire vergadering 7 februari 2023

Motie van het lid Van Meenen over de predicaten "goed" en "excellent" afschaffen in het inspectiekader

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-188
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66

Motie van het lid Paul c.s. over een pilot met een vierjarige voltijdpabopraktijkopleiding

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-189
Indiener M.L.J. Paul
Kamerlid, VVD
+ 4 anderen

Motie van het lid Kwint over de mogelijkheden verkennen om scholen niet langer af te rekenen op zittenblijvers en op- en afstroom van leerlingen

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-190
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP

Motie van de leden Peters en Paul over het team van leraren als een noodzakelijke voorwaarde voor onderwijsverbetering benoemen in de onderzoekskaders van de inspectie

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-191
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Bisschop over op grond van de stimulerende taak van de Inspectie van het Onderwijs aandacht besteden aan bewezen (in)effectieve methoden (t.v.v. 36200-VIII-192)

Besluit: Verworpen.

36200-VIII-198
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP