Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35594)

Plenaire vergadering 7 februari 2023

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

Besluit: Aangenomen.

35594
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

Amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 15 over dat de ondergrens van de redelijke vergoeding nooit negatief zal bedragen

Besluit: Aangenomen.

35594-16
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt
+ 3 anderen

Amendement van het lid Leijten over het stellen van de terugleververgoeding op 100% van de consumentenprijs

Besluit: Verworpen.

35594-17
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP

Amendement van het Leijten over dat huishoudens die met zonnepanelen energie opwekken standaard een digitale meter krijgen en dat enkel op verzoek een slimme meter wordt aangeboden

Besluit: Verworpen.

35594-19
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP

Amendement van de leden Grinwis en Erkens over uitbreiding van de evaluatiebepaling

Besluit: Aangenomen.

35594-20
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Amendement van het lid Boucke ter vervanging van nr. 23 over dat opslag- en conversie-installaties ook een aansluiting kunnen delen met een zon- of windpark

Besluit: Aangenomen.

35594-24
Indiener R.M. Boucke
Kamerlid, D66

Nader gewijzigd amendement van het lid Kröger ter vervanging van nr.18 over het op verzoek van omgevingsdiensten verschaffen van energieverbruiksgegevens van afnemers voor wie de energiebesparingsplicht kan gelden

Besluit: Aangenomen.

35594-27
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks

Gewijzigd amendement van het lid Bontenbal c.s. ter vervanging van nr. 25 over het in de wet vastleggen dat het te salderen percentage per tariefperiode wordt toegepast

Besluit: Aangenomen.

35594-28
Indiener H. Bontenbal
Kamerlid, CDA
+ 4 anderen

Nader gewijzigd amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 26 over onder meer het wettelijk vastleggen van de terugleververgoeding tot 1 januari 2027

Besluit: Aangenomen.

35594-29
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 14 over een zware voorhangbepaling

Besluit: Verworpen.

35594-50
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt
+ 2 anderen

Amendement van het lid Leijten over dat energieleveranciers vaste energiecontracten van ten minste één jaar moeten aanbieden

Besluit: Verworpen.

35594-51
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP