Moties ingediend bij het tweeminutendebat Resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie

Plenaire vergadering 27 september 2022

Motie van het lid Westerveld over inzetten op verbetering van het huidige accreditatiestelsel

Besluit: Verworpen.

31288-981
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks

Motie van de leden Van der Woude en Van der Molen over een instrument waarmee de NVAO steekproeven kan houden naar de onderwijskwaliteit van opleidingen

Besluit: Aangenomen.

31288-982
Indiener H.H. van der Woude
Kamerlid, VVD
+ 1 andere
Naar boven