Moties ingediend bij de Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten

Plenaire vergadering 27 september 2022

Motie van de leden Westerveld en Mohandis over een vergoeding voor bijzondere kosten voor alle pleegouders en pleegkinderen

Besluit: Verworpen.

35833-12
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Omtzigt over het verstrekken van data voor het onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen

Besluit: Verworpen.

35833-13
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van het lid Van Haga over inzichtelijk maken hoe het schrappen van de verleningsbeschikking de hulp verbetert

Besluit: Verworpen.

35833-14
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over de verleningsbeschikking handhaven en onafhankelijke toetsingscommissies instellen in iedere gemeente

Besluit: Verworpen.

35833-15
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Mohandis c.s. over een onderzoek naar de vijf basisvoorwaarden voor zelfstandigheid

Besluit: Aangenomen.

35833-16
Indiener M. Mohandis
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Mohandis c.s. over onmiddellijke maatregelen om het proces rond uithuisplaatsingen te verbeteren

Besluit: Verworpen.

35833-17
Indiener M. Mohandis
Kamerlid, PvdA
+ 4 anderen

Motie van het lid Ceder over een gesprek met pleegzorg.nl over een passend ondersteuningsaanbod aan pleegouders

Besluit: Aangenomen.

35833-18
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Omtzigt c.s. over snel wettelijk vastleggen dat kinderen en ouders bijgestaan worden door een vrij te kiezen advocaat

Besluit: Verworpen.

35833-19
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt
+ 4 anderen

Motie van het lid Omtzigt c.s. over snel onderzoeken in welke van de 45 casussen er twijfel is over de uithuisplaatsing

Besluit: Verworpen.

35833-20
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt
+ 4 anderen

Motie van het lid Omtzigt c.s. over alle 45 casussen aan het Keurmerkinstituut ter beschikking stellen

Besluit: Verworpen.

35833-21
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt
+ 3 anderen

Motie van de leden Raemakers en Ceder over een evaluatie van de bestuurlijke akkoorden over pleegzorg en gezinshuizen

Besluit: Overgenomen.

35833-22
Indiener R. Raemakers
Kamerlid, D66
+ 1 andere
Naar boven