Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Ontwikkeling inzake de tarieven van tolken en vertalers

Plenaire vergadering 7 juli 2022

Motie van het lid Van Nispen over het minimumuurtarief van gerechtstolken verhogen en de voorrijkosten niet afschaffen

Besluit: Verworpen.

29936-66
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP

Motie van het lid Van Nispen over een aanvullend onderzoek op de vertaalmarkt

Besluit: Aangenomen.

29936-67
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP

Motie van het lid Van Nispen over verhoging van de afname van tolken en vertalers op C1-niveau

Besluit: Aangenomen.

29936-68
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP

Motie van de leden Sneller en Ellian over aanpassing van de aanbestedingsvoorwaarden voor gerechtstolken om het schrappen van de voorrijkosten te ondervangen

Besluit: Aangenomen.

29936-69
Indiener J.C. Sneller
Kamerlid, D66
+ 1 andere
Naar boven